PP     
Ung poesi

Populär Poesi nr 10

(c)Peter Nyberg 12/12 2010
Uppdaterad 28/10 2011


Startsida Dikter Tema
Skapande som motkraft till ensamheten
Poetisk Performance
 
Ecce Homo
Essäer Krönikor Recensioner Om oss Arkiv


TEMA

Ecce Homo – Se människan inte sjukdomen

Ida Maria Vidmark, Antonia Saadio, Elin Wirén, Sofia Lövmark Ek och Olivia Åkerberg är fem tjejer som går i årskurs 3 på samhällslinjen, Thorén Business School i Skellefteå. De har startat ungdomsföretaget ecce homo. Tjejerna vill lyfta fram sjukdomar som vi människor inte pratar om så ofta, dels för att vi kanske skäms för dem, dels för att vi inte vet hur vi ska handskas med anhöriga som bär dem.

På sin hemsida skriver de att vi alla har någonting som i högre eller lägre grad plågar oss och att vi ska dela med oss av våra upplevelser, anonymt eller öppet. Ecce homo har skapat en plattform för människor där de kan berätta om sjukdomar som dyslexi, adhd, depressionner, ätstörningar. Det är viktigt att påpeka att man inte behöver ha fått en diagnos för att få vara med. Huvudsaken är att man har en historia som man vill dela med sig av. Om det kommer in tillräckligt med material ska det sammanställas till en bok som sedan kommer att kunna köpas på hemsidan www.eccehomouf.tk eller på marknader runt om i Skellefteå.

 

Sista anmälningsdagen är den 10 januari 2012. 50% av vinsten kommer att skänkas till välgörande ändamål och vilket det blir kan man rösta fram på deras facebooksida www.facebook.com/eccehuf.

 

Varför vill ni lyfta fram detta ämne?
Vi vill få folk att förstå att en människa inte automatiskt är frisk och mår bra för att de har en aktiv roll i samhället.


Har någon av er drabbats?
Vi har erfarenhet kring detta ämne och kan sätta oss in i situationen. Det anser vi vara till vår fördel med tanke på att vi får större förtroende från allmänheten.


Är det här ett företag som ni kommer att driva vidare efter utbildningen?
Just nu fokuserar vi enbart på projektarbetet som är att få boken "I det fördolda" publicerad. Vad som händer i framtiden är fortfarande oskrivet. Det beror dessutom på vilken respons vi får av denna bok samt vilka förutsättningar vi har att driva företaget vidare efter studenten.


Tror ni att ni kan göra en förändring i vårt samhälle med detta företag?
Vårt mål är att få människor att förstå osynliga sjukdomar och på så sätt verka för att samhället kan förändras.

 

Jag tycker att det är en alldeles brilliant idé och jag ror att det kommer vara till stor hjälp för många människor. Om man är anhörig till någon som drabbats så kommer man att kunna läsa sig till bättre förståelse och är man själv den drabbade så kommer man att kunna känna att man inte är ensam i sin sjukdom.

 

Poesi är en given form att uttrycka sina känslor på. Poesisajterna Sockerdricka och Poeter är fyllda av individer som försöker uttrycka känslor inför vilka de är. Sjukdomarna bestämmer inte någon människas identitet utan det är människors inre och deras val som avgör. Skicka dina tankar till Ecce Homo.

Ann-Kristin Nilsson

Peter Nyberg