PP
Småförlagen och poesin

  Populär Poesi

 (c)Peter Nyberg 12/9 2010
Uppdaterad 12/12 2010 


Startsida
(Nr 7)
Artiklar & krönikor Tema Essäer Debatt Recensioner Om oss Arkiv

 

Tema: Småförlagen och poesin

Utgivningen av poesi minskar allt mer. Maria och Peter Björkman har undersökt orsakerna.
Framför allt handlar det om sviktande antal läsare. Till och med biblioteken är restriktiva till inköp av lyrik vilket leder till att ytterst små upplagor av enskilda verk kan ges ut. Vi frågar också tre förläggare om deras syn på poesin och utgivningen av densamma: Heidruns Bengt Berg, Oppenheims Florence Oppenheim och Irrlichts Håkan Jonson.

Recensioner

Benny Andersen - Världens sista dikt & Svantes visor
Danskt gemyt filtrerat genom ett skarpt seende, menar Peter Nyberg kännetecknar den för oss relativt okände Benny Andersen. I Danmark däremot verkar poeten vara den kända personen näst Margarethe II.

Maura Dooley - Att kyssa en kvarleva
För första gången har Maura Dooley översatts till svenska. Hennes översättare menar att hon är en motor i det poetiska livet i England medan vår recensent finner en poet som skriver för att läsas upp snarare än att läsas.

Lars Gustafsson - Om begagnandet av elden
Åsa Berglund läser en intellektuell gigant men anser att hans nya verk snarare är att foga in i ett briljant författarskap än att anse som ett enastående enskilt verk.

Magnus William -Olsson -Ingersonetterna
Peter Nyberg läser en annan intellektuell gigant som brukar den strikta sonettformen i sitt nya verk. Formen fungerar som en bur för sorgen där känslan kan röra sig fritt, vilket genererar en sällan utskriven dödsångest i verket. 

Sven Smedberg - Strandbarnet
I Sven Smedbergs nya diktbok pendlar tonen mellan Eva-Stina Byggmästars barnramsor och Gunnar Ekelöfs svärta. Även om Smedbergs personliga sigill finns i boken menar recensenten att Strandbarnet är att se som ett brott i författarskapet.  

Daniel Svensson - I väntan på nästa promenör
Debutanten Daniel Svensson skriver om civilisationen som bryter in i naturen. Till en början blir vår recensent tjust för att därefter börja ifrågasätta utgångspunkterna i poesin. 

Populär Poesis Logg

7/12
Nytt nummer av Populär Poesi är under produktion. Temat är debutanter. Utöver dessa utlovas bland annat text om Bo Carpelans Gramina.

7/12
Tips för er som är intresserade av Gustaf Frödings liv, och framför allt av hans journalistiska skrivande, är att läsa Maria Schottenius artikel i DN Kultur den 4/12 och därefter gå över till de böcker som omtalas där: Pajas, politiker och moralist: Om Gustaf Frödings tidningstexter 1885-1896 utgivna på Gidlunds förlag, och De glömda texterna: Journalistik av Gustaf Fröding i Karlstads-Tidningen 1885.1894 utgivet av Karlstad University Press.

6/12
P2 uppmärksammar att det var 100 år sedan Erik Lindegren föddes genom att låta Christina Torbeck undersöka poetens förhållande till musken. Instrumentallyrik var som bekant en omskrivning för Lindegrens teknik att skriva dikt till musik. Programmet heter Erik Lindegren - mannen med musiken som ledstjärna på den poetiska vägen och sänds den 11 december 18:15. Skaldens natt sänds den 15 december 10:03. Cosí fan Tutte, den 16 december 19:30 och I speglarnas sal den 18 december 15:00.

5/12 2010
Det blir en fin vår för Tranströmerfantaster. I april fyller poeten 80 år, något som firas genom en sällsynt omfattande bokutgivning: Bonniers ger ut Dikter och prosa 1954-2004. Staffan Bergesten, litteraturvetare som verkat i Uppsala, ger ut en biografi: Ett diktarporträtt. Ellerströms satsar på dikterna före debuten i volymen Ungdomsdiktning.

7/11 2010
Johann von Fritz presenteras i ett kort urval. Han är framför allt nätpoet och skriver i en prosalyrisk tradition.

24/10 2010
Vi recenserar två för senskarna relativt okända poeter: Benny Andersen och Maura Dooley.

22/10 2010
Johan Jönsson och Magnus William-Olsson har blivit Augustnominerade för sina poesiböcker Livdikt och Ingersonetterna. Här finns introduktioner och värderingar av böckerna: Livdikt / Ingersonetter

18/10 2010
Magnus Grehn och Frank Bergsten har översatt John Bennett, en av de stora amerikanska poeterna och gett ut sin översättning på det egna förlaget. Läs mer här

29/9 2010
Daniel Svenssons I väntan på nästa promenör recenseras. Åsa Berglund blir tjust av den enkla formen men funderar över jagets funktion i boken.

27/9 2010
Sven Smedbergs Strandbarnet recenseras som ett brott i poetens författarskap. Läs mer här.

12/9 2010
Nya numret av Populär Poesi läggs ut. Läs recensioner och om småförlagens poesiutgivning. I vanlig ordning är inte numret komplett förrän nästa nummer läggs ut...

9/9 2010
Scenerna tar sig an de stora dikteposen i höst. Harry Martinsons Aniara sätts åter upp som opera medan Dantes Gudomliga komedi just har sats upp som teater både på Elverket i Stockholm och på Göteborgs stadsteater.  

Att översätta John Bennett
Magnus grehn och Frank Bergsten har översatt den amerikanska poeten John Bennetts dikter och gett ut texterna på det egna miniförlaget.

Vill du skriva om poesi?
Populär Poesi söker nya skribenter. Éftersom webbtidskriften inte har några ekonomiska tillgångar kan vi inte dela ut honorar för texterna, däremot får du behålla böckerna som du skriver om. Såväl recensioner som krönikor, diktverk och essäer mottages med tacksamhet. Skicka din text till peter@popularpoesi.se.

Populär Poesi Facebook
Nu finns vi också på Facebook. Ta dig en titt!                              

Essäer

Petrarca och Shakespeares strilande
- Om att respektera formen
Peter Nyberg skriver om att få en uppgift som giganterna tycks klara av med enkelhet men som bara genererar genans för honom själv.

Läsardikter

Emil Jonsson vidgar begreppen med uppläst poesi. 

Johan von Fritz är nätpoet och lever bokstavligt talat för sin poesi. Här publiceras ett kort urval.