PP 
Fyra debutanter

  Populär Poesi

 (c)Peter Nyberg 12/12 2010
Uppdaterad 18/2 2011
 


Startsida Artiklar & dikter Tema Essäer Debatt Recensioner Om oss Arkiv

 

 Tema: Fyra debutanter

Populär Poesi har kontaktat fyra debutanter: Daniela Bjernbrandt, Robert Ericsson, Helena Österlund och Khashayar Naderehvandi för att prata om poesi och om varför just de har lyckats
Vad som framför allt blir tydligt är att de alla har tänkt mycket på poesins väsen. Alla fyra har en grundidé med sitt skrivande och lyckas verbalisera den utan att förfalla i traditionella diktarposer. Ytterligare ett gemensamt drag är att de både närmar sig och fjärmar sig från just den traditionella dikten.

Recensioner

Claes Andersson skriver i Mörkrets klarhet om 14-åriga flickor som säljs på webben, om politiker som struntar i de fattiga men också om kärlekens lindring. Den språkliga enkelheten och de paradoxala aforismerna gör att boken är njutbar både för den läsvane och för nybörjaren.

Christian Hawkey är en internationellt omtalad poet men först i höstas gav Rámus ut den första översättningen till svenska av Medborgare i. Poesin är drömlik med ett enastående bildspråk, vilket är den främsta behållningen av boken. 

Kristofer Flensmarcks FPS börjar med ordet hat, något som är signifikativt för hans nya skapelse. Läsaren får följa med i huvudet på förövaren de sista timmarna innan ett attentat av okänd art äger rum. Även om varannan sida är svart är texten än mer svärtad.

Ewa Åkerlind skriver i debutboken Saknad om sin mans död i Sarkom. I främsta rummet är det en tröstebok för människor som befinner sig i samma situation som poeten gjorde. Vår recensent finner att det möjligen kan vara en förutsättning för att fullt ut kunna ta till sig diktningen. 

Daniela Bjernbrandt debuterar med diktboken I sländors närhet. Dikterna fungerar som en målning där varje detalj kan avläsas för sig men också har en funktion i helheten. Framför allt avhandlas själslig nöd i boken och vår recensent imponeras av bilderna men  funderar på hur stilistiskt skicklig debutanten egentligen är.

Marie Silkebergskapar i sin nya prosadikt Material en känsla av att åter gå på gymnasiet, allt är nära och intensivt allvarligt men oerhört vilset. Men i slutet har man ringat in lite av vad som är specifikt jag. Det är en oerhörd diktargärning, menar vår recensent.

Cletus Nelson Nwadikes berättarjag slits mellan två länder, Sverige och Nigeria. Språket i Tankar ur ett lejongap är visserligen enkelt och gör sig kanske bäst i uppläsningssammanhang men jagets komplexitet berör vår recensent, som också är imponerad av förlagets satsning på bokens utformning.

Eva Ström har tolkat William Shakespears 154 sonetter. Även om mästarens ord inte går att överglänsa lyckas Ström ge goda läsanvisningar. Dessutom går hennes medskapande längre än de flesta översättares då hon bakar in fraser från Kristina från Duvemåla och Tomas Tranströmer i sonettöversättningarna. 

Bo Carpelanumgås i Gramina: Mariginalia till Horatius, Vergilius och Dante fullständigt obesvärat med de antika mästarnas urtexter. Anmärkningsvärt är att poeten genom sitt sublima men hårt tucktade språk och sitt mästerliga förhållningssätt inte blir beroende av föregångarna utan skapar ett helt modernt allomspännande mänskligt verk. 

 

Populär Poesis Logg

18/2 2011
Peter Englund skriver vackert på sin blogg om Pär Lagerkvists politiska sida. Läs här! 

Om ni händelsevis undrat över stiltjen i nyproduktionen på sidan beror den på att ett nytt nummer är i fagorna. Det kommer att handla om poesi som slagit igenom i de breda folklagren och blivit omtyckt av många. Populär Poesi helt enkelt. Som kontrast finns poesirecensioner av några allt annat än lättillgängliga poeter, men också ett par nya poeter att läsa och älska.  

11/2 2011
Bo Carpelan avled natten till fredagen, 84 år gammal. Han anses vara en av de stora efterkrigspoeterna men skrev även prosa. Framför allt finns i hans diktning två stora inspiratörer: naturen och de antika klassikerna. Ett exempel på närheten och förhållningssättet till de sistnämnda ges i texten om hans sista diktverk: Gramina: Marginalia till Horatius, Vergilius och Dante.

28/1 2011
Sveriges radio håller poesifanan högt. Gå in på deras hemsida och sök på ordet "poesi": genast har du en arsenal av reportage, recensioner och uppläsningar av de allra senaste poeterna, dessutom intressanta nedslag hos poesidebutanterna och besök hos de etablerade eller döda diktarna.

18/ 2011
Varje år samlar språkrådet in nyorden i svenskan och gör en lista av de viktigaste. Kalsongbombare, köttklister och askänkling är några av de fantastiskt fantasirika ord som finns med på listan från 2010. Där språklig fantasi råder finns också poeterna. Inte förvånande befinner sig framför allt Bob Hansson i fagorna. Han har skrivit en dikt med hjälp av nyorden: En vuvuzela för det nya året.

9/1 2010
Vi stödjer i anden den kurdiska poet i Värmland som blivit dödshotad efter att ha skrivit en dikt om kvinnans underställda ställning inom Islam, något som en mulla i Irak feltolkade som kritik mot Allah. Under fredagsbönen bad han således Guden om död för poetens del. Det poetiska uttrycket ska få användas till kritiskt tänkande, vare sig gudar eller dödliga avhandlas.  

24/12 2010
Den klassiska juldikten är Viktor Rydbergs Tomten. Vi har skrivit om ursprunget tidigare i bloggen. Ytterligare en dimension tillförs om man hör den läsas av Torgny Lindgren. Genom den här länken vill redaktionen önska er läsaren en fridfull jul.Tomten

19/12 2010
Vi botaniserar med hjälp av svensk bokhandels katalog bland vårens poesi och upptäcker att det är Tranströmer och romantik som gäller. Läs mer här!

12/12 2010
Det nya numret är utlagt, om än i en ännu ofullständig form. Med tiden kommer numret att fyllas på med artiklar, betraktelser och recensioner. Så länge kan ni läsa om fyra debuterande poeter och deras syn på poesins vara, ni kan läsa Klara Norlings poesi eller fundera på om våra recensenter tycker bra.

11/12 2010
Nytt nummer av Populär Poesi är under produktion. Temat är debutanter. Utöver dessa utlovas bland annat text om Bo Carpelans Gramina.

Vårens poesi
Det blir en stor vår för oss som gillar Tomas Tranströmer och romantisk poesi. Tranströmer liksom årskamraten Elsie Johansson fyller 80 och jubilerar med bokutgivning. Förlagen satsar också på det romantiska genom översättningar av Goethe, Topelius och HeineJames Joyce dikter har översatts och Jesper Svenbro kommer med en ny bok. Bland annat...   

Läsardikter

Emil Jonsson vidgar begreppen med uppläst poesi.

Klara Norlingmenar sig skriva i en surrealistisk tradition. Eller livspornografisk. Över huvud taget tycker hon om att sudda ut genrebegreppen.

Vill du skriva om poesi?
Populär Poesi söker nya skribenter. Éftersom webbtidskriften inte har några ekonomiska tillgångar kan vi inte dela ut honorar för texterna, däremot får du behålla böckerna som du skriver om. Såväl recensioner som krönikor, diktverk och essäer mottages med tacksamhet. Skicka din text till peter@popularpoesi.se.

Populär Poesi Facebook
Nu finns vi också på Facebook. Ta dig en titt!                              

Berätta vad du tycker om oss
Som alla tidskrifter behöver vi respons för att förbättras, både positiv och negativ. Berätta vad du tycker om Populär Poesi i göstboken. Eller sätt bara ditt avtryck.