Joakim Becker: I mitt huvud och andra dikter

TEXTARKIV

JOAKIM BECKER - I MITT HUVUD OCH ANDRA DIKTER

Magnus Grehn Förlag, 27 sidor

Joakim Beckers dikter är blandade med humor och allvar. Det är en diktsamling på 27 sidor men i och med att dikterna är så pass korta blir det en riklig samling dikter. Det är Beckers debut utgiven av Magnus Grehns Förlag.

 

I sina emellanåt naiva dikter kämpar han med världen där han försöker ta sig ut ur ett mörker som han upplever där. Det är hans hjärna och dagsform som ofta står i centrum i hans dikter och i dikten ”Den jäkeln” skriver han om hjärnan:

Jag känner

min hjärna

bäst.

Jag vet vad

den behöver -

Ett rejält kok

stryk!

 

Det är enkla och korta dikter som inte engagerar tanken så värst mycket för att förstå. Någon tvekan upplever man aldrig i Joakim Beckers dikter, de är säkra framföranden med ständiga påståenden om livet, känslor och upplevelser, aldrig någon upprördhet eller ängslan. Det finns en vilja och styrka i dikterna.

 

Utgångspunkten i dikterna är ofta ett jag . Ett andrum emellanåt i Joakim Beckers intensiva texter är något som man saknar. Joakim Beckers dikter är koncentrerade kring hans problem är att inget lågmält finns. Man upplever dikterna som att de ofta handlar om personliga problem där det ändå finns något för läsaren att ta till sig och lära sig av. Det är ett allvar tillsammans med humor som finns där och som gör att problemen i dikternas handling lättas upp.

 

”I mitt huvud” är titeln på diktsamlingen. Det finns även en dikt i samlingen med samma titel där diktaren pratar med någon i sitt huvud, är det möjligen sig själv han pratar med:

 

Jag säger vad

Jag vill

till mig själv

 

Jag pratar med

någon i mitt

huvud

 

idag är han

snäll

 

Det finns en självklarhet, aldrig någon undran eller fråga i Joakim Beckers dikter, kanske en alltför stor självklarhet, även en undran kunde få plats, även den kan ha något att ge. Man upplever både ett ljus och ett mörker i Joakim Beckers texter.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

Joakim Beckers I mitt huvud och andra dikter

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER